ZEHUI

önümleri

Himiki çig mal Magniý oksidi

Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Magniý oksidi
  Arassa seriýalaryň derňewi Purokary arassalyk seriýasy Işjeň MgO Derman derejesi
Indeks ARL ZH-V2-1 ZH-V2-2 ZH-V2-3 ZH-V3 ZH-V3H (A) ZH-V3H (B) Işjeň magniý oksidi USP derejesi BP derejesi
MgO≥ (%) 98 99 97 98.5 97 99 99 88 96-100.5 98-100.5
Kislotada eräp bilmeýän madda≤ (%) 0.05 0.05 0.1 0,5 0.1 0.1 0.1 0,5 0.1 0.1
ot almagyň ýitgisi≤ (%) 2 0,5 2 2 2 1 1 10 10 8
Cl ≤ (%) 0.05 0.05 0.6 0.3 0.6 0.05 0.02 0.2   0.1
SO4 ≤ (%) 0.03 0.3 0,5 0.1   0.2 0.03 1   1
Ca≤ (%) 0.02 0.01 0.1 0.05 0.1 0.01 0.01 1 1.1 1.5
K ≤ (%) 0.0005         0.005 0.005      
Na ≤ (%) 0.05         0.01 0.007      
Fe ≤ (%) 0.005 0.005 0.05   0.05 0.05 0.005 0.3 0.05  
Mn ≤ (%)   0.003       0.003 0.003      
Ereýän duzlar≤ (%)                 2 2
ululygy D50≤ (um)   8 5/3 3            
ululygy D90≤ (um)       15            
Agyr metallar≤ (ppm) 0.003               20 30
Surfaceörite ýer meýdany (m2 / g)   ≥5       2-4   60/100/120/150    
Köp dykyzlygy (g / ml) ≤0.35 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.35 ≥0.45 ≥0.6 ≥0.6   0.4 ≤ 0.15 / ≥0.25

Senagatdaky programmalar

Zehui magniý oksidi önümleriniň senagat goşundylarynda umumy ulanylyşy aşakdakylary öz içine alýar:
1. Pulpa we kagyz
Magniý bisulfit siňdiriji likýorlary öndürmek.
2. Magniý birleşmeleri
Sulfat (Epsom duzlary), nitratlar, asetatlar, hloridler we ş.m. ýaly magniý duzlaryny öndürmek üçin magniý çeşmesi Magniý metal we ergin öndürmekde hem ulanylýar.
3. Gurluşyk birleşmeleri we hünär sementleri
Magniý oksidi, magneziýa esasly sementleriň düzüminde, oksiklorid, oksulfat we fosfat esasly sementlerdir.Bu sementler, adatça, ýangyna garşy materiallary we örtükleri, diwar tagtalaryny, pollary we ýylmaýjy tigirleri öndürmekde ulanylýar.

Hyzmat we eltip bermek

Zehui toparynyň ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli önümleri bol tebigy baýlyklardan we deňiz suwlaryndan öndürilýär.Şandong Xinzehui önümçilik zawody, ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000MT bolan ISO 9001: 2015 hil ulgamy bilen kepillendirildi.50 ýyldan gowrak wagt bäri önümçilik tejribesi bilen Zehui bazarda uly abraý gazandy we bütin dünýäde gymmatly müşderilere yzygiderli gowy hilli we ygtybarly hyzmat edip gelýär.

DSC07808ll

Gaplamak

Her halta üçin 10kg / 20kg / 25kg, ýa-da Jumbo sumkasy ýa-da islegiňiz boýunça.

Gaplamak
Gaplamak

Haryt suraty

Önümimiziň suraty we beýleki üpjün edijileriň önüm suraty

önümiň suraty
önüm suraty1

Müşderä baha bermek

Gowy hyzmat we müşderiler bizden kanagatlanýarlar

Müşderä baha bermek
Müşderä baha bermek2
Müşderä baha bermek1

ammar otisi

Harytlar gurak we salkyn ýerlerde we otdan uzakda saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň