ZEHUI

önümleri

Senagat derejesinde çig mal magniý gidroksid ýangyn saklaýjy

Magniý Gidroksid, ýokary arassalygy we bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy bilen himiki sintez arkaly öndürilýän magniý gidroksiddir.Şol bir wagtyň özünde, ody öçüriji we tüssäni öçürmek boýunça ajaýyp funksiýalary bar.Greenaşyl halogen we daşky gurşawa ýangyn saklaýjy materiallary öndürmek üçin ajaýyp saýlawdyr.Önümiň ýylylyk bölünişi ýangyjyň üstünde köp mukdarda ýylylygy siňdirip biler we kislorody eritmek üçin köp mukdarda suw goýberip biler.Çüýremeden soň emele gelen magniý oksidi, ýangynyň öňüni almak üçin kislorodyň we ýylylygyň geçirilmegini hasam izolirlemek üçin ýangyjyň ýüzüne birikdirilýär.Alýumin gidroksidi bilen deňeşdirilende, magniý gidroksidi ýokary dargamak we siňdiriş ýylylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy we pes otnositel gatylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Magniý gidroksidi
  Purokary arassalyk seriýasy Senagat derejesi Derman derejesi
Indeks ZH-H2-1 ZH-H2-2 ZH-H3-1 ZH-H5 ZH-E6A ZH-E6B ZH-HUSPL ZH-HUSPH
Mg (OH) 2 ≥ (%) 99 99 99 99     95-100.5 95-100.5
MgO≥ (%)         60 55    
Ca ≤ (%) 0.05 0.05 0.05 0.05 2 3 1.5 1.5
Ot almagyň ýitgisi≥ (%) 30 30 30 30 30-33 30-33 30-33 30-33
Kislotada eräp bilmeýän madda ≤ (%) 0.1 0.1 0.1 0.1        
Cl ≤ (%) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.05 0.05    
Suw ≤ (%)       0,5     2 2
Fe ≤ (%) 0.05 0.05 0.05 0.05   0,5    
SO4≤ (%) 0,5 0,5 0,5 0,5        
Aklyk ≥ (%)       95 90 90    
Ereýän duzlar≤ (%)             0,5 0,5
ululygy D.50Um (um) 2 3 4.5 40-60 3 / 4.5 4.5    
ululygy D.100 Um (um)   25            
Gurşun (ppm)             1.5 1.5
Surfaceörite ýer meýdany (m2 / g)             20 20
Köp dykyzlygy (g / ml) ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≥0.6 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.4 ≥0.4

Senagatdaky programmalar

1. Gurşuny aýyrmak we reňklemek.
2. Agyr metal adsorbent.
3. Antibakterial reňkleýjiler.
4. Poslamagyň we kükürdiň öňüni almak üçin ýag goşundy.
5. Hapa suwlary öz içine alýan kislotanyň bitaraplaşdyryjy serişdesi.

Önüm gaplamak

Her biri 20/25 kg torly plastmassa örülen torbalarda gaplanýar.

plastmassa bilen örtülen1
plastmassa bilen örtülen

Mg (OH) 2 goýmalar

Plasticokary temperaturaly gaýtadan işleýän plastmassa talaplary üçin has amatlydyr.Magniý gidroksidi polietilen, polipropilen, poliwinil hlorid, triatolit, doýmadyk poliester we beýleki plastmassa we rezin ýaly ýangyn saklaýjy hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem örtükler üçin ýalyn saklaýjy hökmünde ulanylyp bilner.

Magniý gidroksidi hapa suwlary arassalamak, agyr metallary taşlamak, hapa suwlary möhürlemek we boýamak, arsen we hapa suwlary bejermek we ş.m. ulanylýar.

Tüsse kükürdi hökmünde ulanylýan magniý gidroksidi.

Hyzmat we hil

Tebigy inçe ýerimiz Magniý gidroksidi termoplastiki we elastomer polimer birleşmelerinde ýangyn saklaýjy hökmünde intensiw ulanylýar.Şeýle hem boýaglaryň we rezinleriň, TPO üçek we pol goşundylarynyň we Alýumin kompozit panellerinde ulanylyp bilner.

DSC07808ll

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň