ZEHUI

önümleri

Senagatda magniý karbonat

Esasy gidratly magniý karbonat ýa-da adaty gidratly magniý karbonat.Kristalizasiýa döwründe dürli şertler sebäpli önüm ýeňil we agyr, umuman ýagtylyga bölünýär.Otag temperaturasynda trihidrat duzudyr.Ak döwük bölek ýa-da boş ak poroşok ýaly ýagtylyk.Yssyz.Howada durnuk.Kömürturşy gazyny çykarmak we magniý oksidi öndürmek üçin 700 ° C çenli gyzdyrylýar.Suwda diýen ýaly eremeýär, ýöne suwda biraz aşgar reaksiýa döredýär.Etanolda eräp bilmeýän, ergin kislotasy bilen eräp we köpüklenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Magniý karbonat
  Purokary arassalyk seriýasy Senagat derejesi Derman derejesi
Indeks ZH-4L ZH-4H   USP BP
MgO ≥ (%) 40 40 40-43.5 40 40-45
Kislotada eräp bilmeýän madda≤ (%) 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05
Ot almagyň ýitgisi (%) 54-60 54-60 54-58    
Cl ≤ (%) 0.1 0.1 0.1   0.07
Ca≤ (%) 0.2 0.35 0.7 0.45 0.75
Fe ≤ (%) 0.01 0.01 0.05 0.02 0.04
SO4≤ (%) 0.1   0.15   0.3
Mn ≤ (%)     0.02    
ululygy D.50≤ (%) 10/6        
ululygy D.90Um (um)          
Arsenic≤ (ppm)       4 2
Agyr metallar≤ (ppm)       30 20
Köp dykyzlygy (%) ≤0.3 ≥0.4 ≤0.2 0.4 ≤0.15 / ≥0.25

Senagatdaky programmalar

Goşundy hökmünde magniý karbonat köplenç derman aralarynda, antasidlerde, desikantlarda, reňk saklaýjy serişdelerde, göterijilerde we tortlara garşy serişdelerde ulanylýar;iýmitde goşundylar, magniý kompensatory;öndürmek üçin inçe himiki maddalarda himiki reagent;rezinde güýçlendiriji we doldurgyç hökmünde ulanylýar;ýylylyk izolýasiýasy, ýokary temperatura çydamly ýangyn we ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylyp bilner.

Önüm gaplamak

Arassa agramy 20/25 kg bolan plastmassa dokalan haltalarda gaplanýar.

plastmassa
plastmas1

MgCO3 goýmalary

Magiý karbonat köplenç lukmançylyk araçylary, kislotalary, desikantlary, birleşmegi, daşaýjy we birleşmä garşy serişdeleri ýeňilleşdirýär.

Kauçukda goşundy we doldurma serişdesi ýasamak;oda çydamly we ýokary temperaturaly ýangyn izolýasiýa materialy hökmünde ulanylyp bilner;sim we kabel öndürmek prosesinde möhüm himiki çig mal.Glassokary derejeli aýna önümlerini öndürmek;ChemicalBook-yň ýagty ýüzünde emal keramika;magniý duzuny, boýag, boýag, gündelik kosmetika, gämi gurluşygy, gazan öndürmek, aklygy artdyryp we örtüp bilýän güýç we türgenler ellerini ulanýan örtük pudagyny aksessuar, boýag we syýa hökmünde dolduryň.

Hyzmat we hil

Zehui, esasan, Magniý birleşmelerinden ybarat organiki däl materiallary öndürijileriň biridir.Zehui-iň ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleri bol tebigy baýlyklardan, deňiz suwlaryndan öndürilýär.1917-nji ýyldan bäri özboluşly tehnologiýalarymyzy ösdürýäris.Häzirki wagtda Zehui-iň ösen önümleri dürli programmalarda ulanylýar we bütin dünýäde ajaýyp abraýa eýe.

DSC07808ll

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň