ZEHUI

önümleri

 • Kobalt çökdüriji Magniý oksidi

  Kobalt çökdüriji Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • ARL Magniý oksidi

  ARL Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Himiki çig mal Magniý oksidi

  Himiki çig mal Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Aýna öndürmek üçin magniý oksidi

  Aýna öndürmek üçin magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Derman üçin magniý oksidi

  Derman üçin magniý oksidi

  Esasan aşgazan kislotasyny zyýansyzlandyrmak üçin içki dermanlary taýýarlamak üçin ulanylýar.Adaty taýýarlyklar şulary öz içine alýar: magniý süýt-emulsiýa;magniý örtügi - MgO 0,1g;magniý oksidinden we natriý bikarbonatdan ýasalan kislota dispersiýa garyndy serişdesi.Aşgazanyň ýanmagyny, aşgazan kislotasyny we kislotanyň iýmit siňdirişini bejermek üçin ulanylýar.

 • Elektrik derejeli magneziýa (EGM)

  Elektrik derejeli magneziýa (EGM)

  EGM diýlip atlandyrylýan elektrik derejeli magneziýa, tozanlar ýyladyş elementleriniň elektrik izolýasiýasy hökmünde ulanylýar.EGM tozanlary gowy ýylylyk geçirijiligine eýedir, ýöne ýokary temperaturada ýokary elektrik garşylygy.Şol komponentler, ýylylyk aýratynlyklaryny saklamak bilen ulanyjylary elektrik togunyň howplaryndan goramak üçin rulon bilen daşky gabygyň arasynda doldurylýar.

 • Kauçuk we plastmassadaky magniý oksidi

  Kauçuk we plastmassadaky magniý oksidi

  Magniý halogen ýa-da azot-uglerod baglanyşyklaryny öz içine alýan rezinlerde birleşýär.MgO käbir rezinlere goşulýar.Polimer görnüşine baglylykda, MgO birleşmekden soňky önüme çenli dürli hereketlere eýe.